Kauppaan ei sisälly Varesvuo Partners Oy:n 59 prosentin omistus Oy Filmiteollisuus Fine Ab -alakonsernin emoyhtiöstä, joka siirtyy Talentum Oyj:n tytäryhtiöksi. Strategiansa mukaisesti Talentum keskittyy kustannustoimintaan ja nyt sovittu kauppa tukee strategian toteuttamista.

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. CapMan aikoo jättää hankinnan hyväksymistä koskevan ilmoituksen Suomen Kilpailuvirastolle mahdollisimman pian. Lisäksi kaupan toteutuminen edellyttää eräiden muiden kaupan voimaantulolle sovittujen edellytysten täyttymistä. Kaupan voimaantulosta tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Varesvuo Partners harjoittaa tytäryhtiöittensä kautta tv-ohjelma- ja mainosfilmituotantoa sekä kuvauskalustovuokrausta. Sen tytäryhtiöitä ovat mm. Moskito Television Oy, Woodpecker Film Oy, Kaivopuiston Grillifilmi Oy ja Angel Films Oy sekä klassisen musiikin äänitallennetuotantoon keskittyvä Ondine Oy.

Talentum hankki Varesvuo Partners -konsernista 47,5 % vuonna 1997 ja loput vuosina 2002 ja 2005. Talentum keskittyy ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan eikä tv-ohjelmatuotannossa ja mainoselokuvatuotannossa nähdä enää synergioita ydinliiketoiminnan kanssa.

Toteutuneen yrityskaupan velaton kauppahinta on yhteensä 11,0 milj. euroa. Nettokassavirran kaupasta arvioidaan olevan noin 9,4 milj. euroa ja kaupasta aiheutuu Talentum-konsernille noin 1,0 milj. euron myyntivoitto vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle.

Myytävän tv-sisällöntuotannon osan (ilman osakkuusyhtiöitä) liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2007 12,1 milj. euroa ja liikevoitto 0,5 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 74 työntekijää.

“Talentumin strategiana on keskittyä ammattikustantamiseen. Tv-sisällöntuotannosta luopuminen on strategiaan sisältyvä johdonmukainen toimenpide. Tämä kauppa vapauttaa pääomia sekä johdon aikaa keskittyä ydinliiketoiminnan kasvattamiseen. Tv-sisällöntuotanto on mielenkiintoinen toimiala, mutta ammattilaisiin keskittyvän kustannustoimialan yleinen kehityssuunta puoltaa siitä luopumista”, sanoo Talentum Oyj:n toimitusjohtaja Juha Blomster.

“Varesvuo Partners -yhtiöryhmä on suomalaisen mainoselokuvatuotannon ja independent ohjelmatuotannon uranuurtaja. Yhtiöryhmässä on paljon vahvaa osaamista ja luovuutta. Kun Talentum ilmaisi halunsa luopua ydinliiketoimintaansa kuulumattomasta toiminnasta, ryhdyimme neuvotteluihin. Näemme toimialan kehittämisessä runsaasti mahdollisuuksia Pohjoismaissa ja laajemminkin”, sanoo CapManin senior partner Olli Liitola.