Silti neljä viidestä 12-20-vuotiaasta lukee paperilehteäkin vähintään kerran viikossa. Lauantaina ja sunnuntaina paperista sanomalehteä lukee yli puolet nuorista.

Tiedot ilmenevät Sanomalehtien Liiton Taloustutkimuksella teettämästä Nuorison mediankäyttötutkimuksesta. Tutkimus on tehty samalla menetelmällä säännöllisin väliajoin vuodesta 1982.

Myös verkkolehtien käyttötiheys on kasvanut. Verkkolehtiä seuraavista nuorista 45 prosenttia kävi sivuilla vähintään kerran viikossa, kun osuus kolme vuotta aiemmin oli 25 prosenttia. Päivittäin sanomalehtiä verkosta lukevien nuorten osuus kasvoi samalla ajalla vastaavasti 8 prosentista 17 prosenttiin.

Paperisanomalehtiä lukee vähintään kerran viikossa 80 prosenttia nuorista. Vuonna 2004 osuus oli 87 prosenttia. Joka päivä sanomalehteä lukee 28 prosenttia nuorista, lauantaisin 53 ja sunnuntaisin 51 prosenttia.

Netti ohitti television

Internet on noussut nuorten keskuudessa sekä tärkeimmäksi että mieluisimmaksi mediaksi ohi television. Sanomalehdet ja radio sijoittuvat seuraaviksi ennen aikakauslehtiä.

Netin nousu on heikentänyt muiden medioiden tärkeyttä ja mieluisuutta, osin siksi että verkosta on tullut etenkin sanomalehdille ja televisiolle uusi merkittävä jakelukanava.

Nuorison mediankäyttötutkimukseen haastateltiin henkilökohtaisesti 506 nuorta marras-joulukuussa 2007. Otos edustaa 12-20-vuotiaita suomalaisia Ahvenanmaan ulkopuolella.