Hanna Tamminen
Hanna Tamminen

FM Hän on aiemmin toiminut viestintäpäällikkönä Raha-automaattiyhdistyksessä.