Käräjäoikeuden mukaan ”…korvaus äänitteiden käyttämisestä on määräprosentti kultakin kalenterivuodelta hankituista mainostuloista. Määräprosentti lasketaan siten, että lähetyksissä tosiasiallisesti käytetyn Gramex-suojaa nauttivan musiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta jaetaan 1.1.2001 – 31.12.2003 luvulla seitsemän (7) ja 1.1.2004 lukien luvulla kahdeksan ja puoli (8,5).”

Gramex tuomittiin maksamaan Radio Novalle oikeudenkäyntikuluja 144 000 euroa.

Käytännössä tuomio tarkoittaa kaupallisten radioiden Gramex-maksujen alenemista liki 20 %:lla. Suomen tekijänoikeuskorvaukset ovat yhä huomattavasti korkeampia kuin muissa Euroopan maissa.

Jutussa kaupallisten radioiden edustajana oli Radio Nova. KHO:n vuoden 2005 päätöksen perusteella käräjäoikeuden määräämä tariffi koskee kuitenkin koko radiotoimialaa.

Korkein hallinto-oikeus on 2005 vahvistanut, että Gramexilla on määräävä markkina-asema esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuksien kollektiivisessa hallinnassa. KHO totesi vuonna 2005, että Gramex oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa tehdessään neljälle kaupalliselle radiolle toisistaan ja muusta toimialasta poikkeavat sopimustarjoukset sekä periessään radioilta eriperusteisia korvauksia.

Lisäksi käräjäoikeus hyväksyi jo aiemmin välitystuomiossa vuonna 1993 omaksutun kannanoton siitä että radiosoitosta äänitteiden valmistajille ja esittäville taiteilijoille maksettavien korvausten ei tule olla selvästi suurempia kuin tekijänoikeuskorvausten (ns. Teosto-maksu).

”Päätös on merkittävä voitto kaikkien kaupallisten radioiden kannalta”, sanoo Radio Novan toimitusjohtaja Petri Manninen.

Tekijänoikeuslaissa ei määritellä äänitteiden tuottajille tai esittäville taitelijoille suoritettavan korvauksen perusteita tai määrää. Lähtökohta on, että oikeudenhaltija ja käyttäjä voivat vapaasti neuvotella ja sopia niistä.

Kaupalliset radiot ja Gramex eivät olet sitten 1980-luvun päässeet sopimukseen tariffeista, vaan korvaustaso on jouduttu hakemaan oikeusteitse välimiesoikeudessa 1990 ja 1993 ja nyt käräjäoikeudessa.

Molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet käräjäoikeudelle tyytymättömyytensä päätökseen.