Yrityksen oma verkkopalvelu, hakukonemarkkinointi ja sähköiset
uutiskirjeet ovat suosituimpia digitaalisen markkinoinnin muotoja, todetaan Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimuksessa. Sähköiset uutiskirjeet ohittavat kuitenkin tänä vuonna hakukonemarkkinoinnin suosiossaan.

HSE Executive Educationin DiViA-foorumin tutkimus ”Digimarkkinoinnin barometri 2008” selvitti digitaalisen markkinoinnin muotojen käyttöä vuonna 2007 ja sitä, kuinka paljon digitaalisiin kanaviin panostetaan yritysten markkinoinnissa vuonna 2008.

Tutkimuksen mukaan suosituin digitaalisen markkinoinnin muoto on yrityksen oma verkkopalvelu, jonka käytön ennustetaan myös kasvavan vuonna 2008. Toiseksi suosituin muoto on hakukonemarkkinointi, joka on lisääntynyt yrityksissä merkittävästi.

Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että yhtä monta yritystä vähentää hakukonemarkkinointia digimarkkinoinnissaan kuin lisää sitä vuonna 2008.

Sähköiset uutiskirjeet,joka oli kolmanneksi suosituin digitaalisen markkinoinnin muoto, tulee vuonna 2008 suositummaksi kuin hakukonemarkkinointi.

Digimarkkinoinnin osuus nousee

Lisäksi tutkimuksesta ilmeni, että digimarkkinoinnin osuus yritysten markkinoinnin kokonaisbudjetista nousee. Vuonna 2007 digimarkkinoinnin osuus oli noin 21 prosenttia, kun taas vuonna 2008 se tulee olemaan noin 23–25 prosenttia.