Tutkimus kertoo, miten Suomen suurimmat mediamainostajat näkevät mainostoimistojen kilpailutilanteen, ketkä ovat tämän hetken voittajia, ja keiden suosio alkaa hiipua sekä milllä ominaisuuksilla toimistot pärjäävät tiukassa kilpailussa.

”Tutkimustulos osoittaa jälleen kerran, että Bob Helsingin
liiketoimintalähtöinen markkinoinnin suunnittelu on toimiva konsepti”, sanoo toimitusjohtaja Mika Sarimo Bob Helsingistä.

Tutkimuksessa mukana olleista toimistoista mainostajat ottaisivat Bob Helsingin useimmin mukaan kilpailutukseen. Bobin Saarioisille tekemä mainonta oli haastateltujen mielestä jo toisen kerran peräkkäin vuoden mieleenpainuvinta mainontaa.

Mainostajat rankkasivat Bob Helsingin parhaaksi muun muassa seuraavilla sektoreilla: tekee mainontaa, jota kohderyhmä ymmärtää; perehtyy asiakkaan liiketoimintaan; pystyy luoviin markkinointiratkaisuihin; pysyy hyvin aikatauluissa; osaa tehdä myyntiä kasvattavaa mainontaa: ymmärtää syvällisesti tuotteen tai palvelun loppukäyttäjää ja osaa hyvin median käytön.

Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista uskoo Bobin olevan menestyneimpien toimistojen joukossa myös tulevaisuudessa.