Kasvavan mobiilimarkkinoinnin tueksi on Suomen
Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) johdolla valmisteltu pelisäännöt. Ne käsittelevät muun muassa tietosuoja-asioita, markkinointilupien kysymistä, kuluttajien informointia kattaen myös mobiiliasioinnin ja mobiilimedian.

Ohjeistusta on valmisteltu yhteistyössä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n ja Teleforum ry:n kanssa.

Kuluttajavirasto ja Tietosuojavaltuutetun toimisto kommentoivat työtä sen valmistelun aikana. Ohjeisto sisältää eri aihealueita, joissa on ohjeistuksen lisäksi linkkejä asiaa koskeviin lakeihin ja
viranomaisohjeisiin.

Mobiilimarkkinointiin suunnataan tulevaisuudessa yhä enemmän
mainosrahoja. Lukuisat yritykset suunnittelevat mobiilille
merkittävämpää roolia asiakkuusmarkkinointinsa kanavana ja brändityönsä jalkauttajana. Mobiilit yhteisöpalvelut, mobiilihaku, mobiili-tv ja mobiili asiakkuudenhoito muuttavat kasvaessaan mobiilimarkkinoinnin kenttää.

”Kehittyvän mobiilimarkkinoinnin yksi merkittävä osa on luottamuksen saavuttaminen ja siihen liittyvän osaamisen kasvattaminen”, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) toimitusjohtaja Jari Perko sanoo.

ASML:n ja Sataman yhteistyössä julkaistaan lähiaikoina myös tuoretta tutkimustietoa suomalaisten kuluttajien mobiilin käytöstä Mobile Media Tracking –tutkimuksen muodossa. ASML:lla on erillinen Mobiiliryhmä, johon kuuluu parikymmentä yritystä mobiilisektorin arvoketjun eri osista.