Filosofian lisensiaatti Katariina Sillander on nimitetty
viestintäpäälliköksi. Sillander toimi aiemmin Varman viestinnässä
tiedottajana.