Suurista kaupungeista Tampere sai parhaimman arvosanan kokonaisvaikutelmasta.

Tampere on vuorotellut Oulun kanssa kärkisijoilla. Edellisen kerran Tampere oli ykkönen vuosina 2003 ja 2004. Vuonna 2005 ja 2006 Oulu sijoittui ensimmäiseksi ja Tampere heti toiseksi. Vuoden 2007 Kuntien Vip-imagotutkimuksessa oli mukana 15 yli 50 000 asukkaan kaupunkia.

Taloustutkimus Oy:n tekemässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kuntien tunnettuus ja imago sekä imagon vahvuudet ja heikkoudet. Kaupunkien imagoa arvioitiin seuraavilla tekijöillä: maankäyttö ja kaavoitus, elinkeinotoiminnan kehittäminen, kunnallistekniikka, kunnan kehittämisaktiivisuus, keskuksen kaupalliset palvelut, kuntayhteistyön tuloksellisuus, kunnallistalous, kunnalliset palvelut, vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja liikenteellinen sijainti ja yhteydet.

Parhaat yleisarvosanat oman lääninsä vastaajilta saivat Tampere (8,25), Oulu (8,15) ja Kuopio (8,09). Koko Manner-Suomen vastaajilta parhaat yleisarvosanat saivat Oulu (8,27), Tampere (8,13) ja Rovaniemi (7,99). Tampereen yleisarvosana on pysytellyt vuodesta toiseen selvästi yli kahdeksana.

Tampere sai oman läänin vastaajilta kokonaisvaikutelmatekijöistä parhaimmat arviot liikenteellisestä sijainnista ja yhteyksistä sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Heikoimmat arviot annettiin kuntayhteistyön tuloksellisuudesta sekä maankäytöstä ja kaavoituksesta. Kaikkien vastaajien tuloksissa parhaat arviot saivat niin ikään Tampereen vapaa-ajan viettomahdollisuudet, keskuksen kaupalliset palvelut ja liikenteellinen sijainti ja yhteydet.

Lappeenranta sai eniten myönteisiä arvioita maankäytössä ja kaavoituksessa sekä kunnallisissa palveluissa. Jyväskylä piti ykkössijaa sekä elinkeinotoiminnan kehittämisessä että kunnan kehittämisaktiivisuudessa. Kunnallistekniikassa ykkössijaa pitää Oulu.

Keskuksen kaupalliset palvelut arvioitiin parhaaksi Kuopiossa. Rovaniemi sai parhaat arviot kuntayhteistyön tuloksellisuudesta. Kunnallistaloudessa ykkösenä oli Espoo.

Vapaa-ajanviettomahdollisuudet arvioitiin myönteisimmin Turussa.
Liikenteellisessä sijainnissa ja yhteyksissä parhaimmat arviot sai Lahti. Vaikka Tampere ei saanut 15 kaupungin joukossa parasta arviota yhdessäkään erillisessä osa-alueessa, se nousi tasaisuudellaan muiden ohitse kokonaisarvioissa.

Tutkimuksessa jokainen kaupunki sai valita itselleen myös vertailuryhmän. Tampereen vertailuryhmään kuuluivat Helsinki, Vantaa, Espoo, Oulu, Turku ja Jyväskylä.

Vertailuryhmänsä kunnista Tampere sai parhaimmat arviot liikenteellisestä sijainnista ja yhteyksistä. Oulu sai parhaat arviot maankäytössä ja kaavoituksessa, kunnallistekniikassa, kunnallisissa palveluissa ja keskuksen kaupallisissa palveluissa. Elinkeinotoiminnan kehittämisessä, kunnan kehittämisaktiivisuudessa ja kuntayhteistyön tuloksellisuudessa kärkisijalla oli Jyväskylä.

Kuntataloudessa kärjessä oli Espoo ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksissa Turku. Tampere sijoittui useimmissa tekijöissä kolmanneksi. Vertailuryhmän osalta Tampere ei jäänyt viidettä sijaa huonommaksi yhdessäkään tekijässä.

Tampere sai niin Länsi-Suomen kuin koko Manner-Suomen vastaajilta hyvät arviot liikenteellisen sijainnin ja yhteyksien lisäksi vapaa-ajanviettomahdollisuuksista ja keskuksen kaupallisista palveluista, kunnan kehittämisaktiivisuudesta ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä ja teknologiatoiminnasta. Selvästi imagoa kohottavia arvioita annettiin lisäksi kuntataloudesta, kunnallistekniikasta ja kunnallisista palveluista. Imagoa heikentäväksi tekijöiksi arvioidaan kuntayhteistyön tuloksellisuus, maankäyttö ja kaavoitus.

Viime vuoteen verrattuna laskua on ollut eniten elinkeinotoiminnan
kehittämisessä, kunnallistekniikassa, keskuksen kaupallisissa palveluissa, kunnan kehittämisaktiivisuudessa ja kunnallisissa palveluissa. Myös arviot kunnallistaloudesta ovat laskeneet. Sen sijaan arviot kuntayhteistyön tuloksellisuudesta ovat kohonneet selvästi vuodesta 2006.

Taloustutkimus Oy:n tekemä tutkimus perustuu Internet-kyselyyn, joka tehtiin syys-marraskuussa 2007. Kysymyksiin vastasi yhteensä 1019 kuntapäättäjää. Tutkimus on tehty joka vuosi vuodesta 1994 lähtien.