Kaksi kokenutta helsinkiläistä viestintätoimistoa Viisikko ja Communica yhdistyvät vuodenvaihteessa. Yhtenä syynä on mm. viestintätoimistojen työnkuvan muuttuminen verkkomedian kasvun seurauksena. Yritykset jatkavat palveluaan VCA-nimellä. Yrityksen johdossa toimivat Pertti Knuuttila ja Jukka Aarnio.

VCA:n hallituksen puheenjohtajana ja asiakkuusjohtajana toimii Pertti Knuuttila ja yhtiön toimitusjohtajana Jukka Aarnio. VCA:n palveluksessa on 12 henkilöä, joista viisi graafista suunnittelijaa, kuusi konsulttia ja hallintopäällikkö. Kaikki toiminta keskitetään Viisikon toimitiloihin Hietalahteen tammikuun 2008 aikana. VCA:n liikevaihtoarvio vuodelle 2008 on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Yhdistyminen tehtiin yritysjärjestelyllä, jossa molemmat yhtiöt periaatteessa jatkavat toinen emoyhtiönä ja toinen tytäryhtiönä, johon liiketoiminta keskitetään. Emoyhtiön omistavat Viisikon ja Communican osakkeenomistajat. Toiminta jatkuu VCA markkinointinimen alla, virallisena nimenä Viisikko-Communica Communication VCA Oy. Käytännössä VCA aloittaa 1.1.2008 ja yhteisiin tiloihin toiminta keskitetään vuoden 2008 tammikuun lopussa.

Uuden VCA:n taustalla on kaksi paljon kokemusta omaavaa, kasvavaa ja kannattavaa yritystä, jotka näkivät entistä suuremman yrityskoon mahdollisuutena laajenevalle asiakaskunnalleen. Luonnollisesti kasvaneet resurssit tekevät yrityksestä houkuttelevamman myös uusille asiakasryhmille. Yritysten toimintaideat olivat samanlaiset ja perustuivat viestinnän ja mainonnan integroituun tarjontaan. Asiakaskunnissa on synergiaa ja osaamiset täydentävät sopivasti toisiaan, Jukka Aarnio perustelee yhdistymistä.

Yritysten liikevaihdot/myyntikatteet vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan olivat Viisikolla 1 309 900 / 635 300 € ja Communicalla 665 100 / 478 400 €.

Kilpailu kiristyy, markkinat odottavaisia

Jukka Aarnion mukaan markkinat kasvavat, mutta näyttää siltä, että alan yritykset ovat loppuvuodesta hieman vetäneet takaisin aiempia kasvuprosenttiennusteitaan ja markkinoilla vallitsee juuri nyt hieman odottava tilanne. Tilanne on kuitenkin yrityskohtaisesti hyvin vaihteleva, hän toteaa.

Kilpailu viestintätoimistomarkkinoilla kiristyy, mikä on verrattain nuorelle toimialalle luontevaa kehitystä. Oleellinen kehityspiirre on kuitenkin koko ajan markkinoiden luonnollinen kasvu. Yhä laajempi joukko yrityksiä oppii ostamaan alan palveluita. VCA:n lisäksi alalle on vuoden aikana tullut muitakin uusia toimijoita.

Jukka Aarnio toteaa, että viestintätoimistojen työnkuva on muuttunut. Verkkomedian monipuoliseen hyödyntämiseen liittyvä osaaminen on tärkeä osa viestintätoimistoilta vaadittavaa osaamista. Panostusten jatkaminen tähän kehitykseen oli myös eräs VCA:n synnyn takana olleista tekijöistä.