Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton (MTL) marras-joulukuussa teettämän suhdannetiedustelun (MTL-Barometri Q4/2007) mukaan markkinointiviestintäalan suhdannehuippu on jäämässä taakse ja näkymät ovat muuttuneet hieman maltillisemmiksi.

Markkinointiviestintäalan yritysten suhdannetilanne on kuitenkin huomattavasti normaalia parempi. Markkinointiviestintäalan odotukset ovat paremmat kuin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrin teollisuuden ja palvelujen odotukset.

Markkinointiviestintäalan yrityksistä 34 prosenttia odottaa suhdanteen paranevan, 58 prosenttia pysyvän ennallaan ja 8 prosenttia heikkenevän.

Markkinointiviestinnän toimialoilla odotukset ovat muuttuneet maltillisemmiksi.

Viestintä- ja digitoimistot uskovat kasvun olevan edelleen hyvin ripeää. Paranevaan suhdanteeseen uskoo 49 prosenttia viestintätoimistoista ja 38 prosenttia digitoimistoista, lähes kaikki muut odottavat suhdanteen pysyvän ennallaan. Designtoimistot ovat erittäin optimistisia: 75 prosenttia uskoo suhdanteen paranevan ja 25 prosenttia pysyvän ennallaan.

Mainostoimistojen näkymät ovat muuttuneet varovaisemmiksi kolmannen vuosineljänneksen suhdannetiedusteluun verrattuna. Mainostoimistoista 31 prosenttia uskoo toimialan suhdanteen paranevan, 56 prosenttia pysyvän ennallaan ja 13 prosenttia heikkenevän. Mediatoimistoista 37 prosenttia odottaa suhdanteen paranevan ja 63 prosenttia pysyvän ennallaan.

MTL-Barometri kertoo Suomessa asiantuntijapalveluja tarjoavien yritysten, kuten mainos-, media-, viestintä- ja digitoimistojen arvion lähiaikojen markkinanäkymistä. MTL teettää tutkimuksen neljä kertaa vuodessa.

Tutkimuksessa kerätään markkinointiviestintäalan yritysten käsitys omasta ja alan lähitulevaisuudesta sekä yhdistetään näiden joukkoon ulkopuolista dataa. Tulokset painotetaan yrityskoon mukaan. MTL-Barometri 4Q/2007 lähettiin 311 yritykselle, vastaajien määrä oli 117, mikä edustaa noin 183 miljoonan euron myyntikatetta eli yli 50 prosenttia markkinasta.