Suomen IPI-ryhmä pitää Suomen Kuvalehden Markus Pentikäisen saamaa tuomiota erittäin huolestuttavana sananvapauden rajoittamisena. Millään viranomaisella ei ole demokraattisessa valtiossa lähtökohtaista oikeutta puuttua journalistien työskentelyyn ja sillä tavalla estää vapaata tiedonvälitystä.

IPI-ryhmän mielestä oikeuden päätös on periaatteellisesti merkittävä ja sananvapauden kannalta vaarallinen, vaikka valokuvaaja jätettiinkin ilman rangaistusta.

Pentikäinen teki tapahtumapaikalla selväksi, että hän oli työtehtävässä Suomen Kuvalehden palveluksessa. Jatkettuaan kuvaamista poliisin poistumiskehotuksen jälkeen hänet otettiin kiinni ja pidettiin säilössä yhteensä 18 tuntia.

Euroopan ihmisoikeussopimus ja Suomen perustuslaki takaavat oikeuden vastaanottaa ja levittää tietoja viranomaisten puuttumatta. Tämä oikeus on suuressa vaarassa, jos journalistin työ voidaan kieltää poliisin päätöksellä ja sen jatkaminen tuomita oikeudessa rikokseksi. Tämän tapauksen erityispiirre on se, että journalisti seurasi poliisin omia toimia ja poliisi itse keskeytti tämän omalla päätöksellään.

Kansainvälinen lehdistöinstituutti IPI puolustaa sanan- ja ilmaisunvapautta sekä pyrkii suojelemaan journalisteja ja helpottamaan heidän työtään. Järjestöön kuuluu päätoimittajia, kustantajia ja johtavia toimittajia yli 120 maasta.

IPI:n Suomen ryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen.