Yleisradion hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Hannu Olkinuora. Uusina jäseninä hallitukseen tulevat vuorineuvos, professori Kari Neilimo ja yllätysnimennä kokenut sijoittaja, sijoitusyhtiö CapManin partneri Tuomo Raasio.

Tuomo Raasio on työskennellyt CapManissa vuodesta 1988 lähtien ja CapMan Buyoutin vetäjänä 31.3.05 alkaen. Raasion erikoisalueita CapManissa ovat MBO-kauppojen toteutus, osakassopimusten laadinta ja välirahoitus. Juridiikan tuntemuksen lisäksi Raasiolla on kokemusta yrityskaupoista ja hallitustyöskentelystä.

Ennen CapMania Raasio työskenteli Kansallispankin palveluksessa Helsingissä ja Lontoossa erikoistuen yritysrahoitukseen kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Lisäksi Raasio on ollut mukana usean suomalaisen yrityksen pörssilistautumisessa.

Tuomo Raasio
Tuomo Raasio

Hallituksen jäseninä jatkavat lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Executive Advisor Jouni Backman, johtaja Gunvor Kronman ja ohjaaja Raija-Sinikka Rantala. Hallituksen jättävät omasta pyynnöstään Velipekka Nummikoski ja Jukka Alho.

YLEn hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaiset hallituksen tehtävät ovat valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja, päättää seuraavan vuoden talousarviosta, kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle.

Uusi hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2008.