a välissä.

Toimitusneuvosto ratkaisi nimen avoimen kilpailun perusteella. Nimikilpailuun tuli lähes 600 ehdotusta.

Telma erottui kauniina nimenä sekä pehmeänä ja sointuvana suomen kielen sanana, jossa on myös häivähdys sanasta työelämä. Nimen yhteydessä käytetään selitteenä Työelämän kehittämisen erikoislehti.

Voittaneen nimiehdotuksen teki työterveyshoitaja, ETK Lea Ylikojola, UPM-Kymmenen Kaukaan työterveysasemalta. Hänet palkittiin 500 euron arvoisella työelämän kehittämisstipendillä.

Telman päätoimittajana toimii Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Peter Rehnström. Lehden sisällön linjauksista vastaa toimitusneuvosto, jonka puheenjohtajana on Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Jorma Löhman.

Toimitusjohtajien lisäksi toimitusneuvostoon kuuluvat viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä Työsuojelurahastosta ja viestinnän asiantuntija Eija Åback Työturvallisuuskeskuksesta. Lehden käytännön toteutuksesta vastaa Alma Median Lehdentekijät, jossa lehden tuottajana toimii Sami Turunen.