Samalla on hänen mukaansa syytä tarkasti määritellä, minkälaiseen yhteiskunnan kannalta tärkeään toimintaan nämä rahat saa käyttää ja mihin ei”, Telanne totesi. ”Epämääräisestä ja kaiken sallivan ”täyden palvelun” –käsitteestä tulisi yleisradiolaissa luopua.”

Viestinnän Keskusliiton syysseminaarissa pitämässään puheessa hallituksen puheenjohtaja, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne totesi, että hallituksen on syytä kiirehtiä YLEn rahoitusta koskevaa selvitystä ja siihen liittyvää julkisen palvelun käsitteen selkeyttämistä.

YLEn hallintoelimissä pohditaan erilaisia säästötoimenpiteitä, koska 50.000 taloutta on jättänyt TV-lupamaksunsa maksamatta. Arvioidaan, että noin 200.000 taloutta katsoo televisioita maksamatta TV-maksua. Telanne näkee edessä umpikujan: ”Luvut osoittavat, että YLEn nykyinen rahoitusjärjestelmä ei toimi. Jos tänä vuonna 50.000 taloutta on jättänyt maksunsa maksamatta, mikä takaa, ettei ensi vuonna esimerkiksi 75.000 taloutta tee samalla tavalla?”

Itsesääntely ohjaa tiedotusvälineiden toimintaa

Telanne näkee oikeana, että tiedotusvälineiden toimintatavoista poikkeuksellisissa tilanteissa käydään vakavaa keskustelua. Jos ylilyöntejä esimerkiksi uutishankinnan toimitavoissa kriisitilanteissa tapahtuu, niihin puututaan tavoitteena estää niiden toistuminen tulevaisuudessa.

Keskustelun lähtökohtana pitää olla hyvän ja luotettavan tiedonvälityksen turvaaminen, ei sen rajoittaminen. ”Mitään ohjeita, menettelytapojen muutoksia tai muita toimenpiteitä, jotka heikentävät tiedotusvälineiden mahdollisuuksia raportoida ja välittää relevantteja uutisia ja tietoja tapahtumista, ei saa luoda”, linjasi Telanne.

Tiedotusvälineiden kunnia-asia on hoitaa toimintansa niin, että se on eettisesti kestävällä pohjalla. Tärkeä osa tätä on itsesääntely, joka journalistisen työskentelyn osalta tapahtuu paitsi tiedotusvälineiden omissa organisaatioissa myös Julkisen Sanan Neuvostossa. Telanne näkee neuvoston olevan suurien haasteiden edessä: ”JSN:n asema on aina ollut tärkeä ja sen rooli tulee jatkossa korostumaan. Neuvoston toimintaa tulee siksi kehittää ja sen profiilia nostaa.”