Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö hoitaa Edita Publishing Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty. Toimenpiteet toimitusjohtajan toimen täyttämiseksi on jo käynnistetty.