Yleisradion hallitus on päättänyt, että YLEn suomen- ja ruotsinkielisten uutisten yhteistoimintaa tiivistetään, mutta
ruotsinkielinen uutistoiminta jää osaksi Svenska YLEä.
Julkaisuvastuut säilyvät ennallaan.

Yhteistoiminnan tiivistämisellä tähdätään noin 1,3 miljoonan euron säästöihin kahden vuoden aikana. Järjestelyt voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia.

Yleisradion hallituksen esitys menee käsiteltäväksi yhtiön
hallintoneuvoston kokoukseen, joka pidetään 18.12.2007.