Perustelujen mukaan paikallispoliisi on palvellut aktiivisesti paikallislehtiä ja niiden kautta suurta yleisöä kiitettävällä tavalla eri puolilla Suomea. Paikallislehtien kokemuksen mukaan poliisi on nähnyt tiedotuksen myönteisen merkityksen myös oman työnsä kannalta. Yhteistyö lehtien kanssa on viime vuosina kehittynyt selvästi myönteiseen suuntaan.

Poliisin ja tiedotusvälineiden toimiva yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja ennen kaikkea kansalaisia. Se palvelee paitsi tapahtuneista onnettomuuksista ja rikoksista tiedottamista, myös niiden ennaltaehkäisyä.

Paikallislehdet ottavat samalla kantaa paikallispoliisin puolesta ja ilmaisevat huolensa poliisin suurenevista päivystysalueista ja resurssipulasta, jotka hidastavat avun saamista harvaan asutuille alueille.

Sanomalehtien Liiton paikallislehtineuvottelukunta, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antinpäivänä tunnustuksena yhteisölle, joka on ollut tiedottamisessaan tai markkinoinnissaan aktiivisesti yhteistyössä paikallislehdistön kanssa.

Antti-patsas on jaettu vuodesta 1981 lähtien. Sillä kunnioitetaan ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien julkaisijan, rovasti Antti Lizeliuksen (1708-95) elämäntyötä.