Liisa Palmu
Liisa Palmu

Aikaisemmin hän työskenteli Red Bull Oy:llä viestintäpäällikkönä.