Hankinta-aikomuksia kysyttäessä 2 % tv-talouksista aikoi hankkia ensimmäisen sovittimensa tämän vuoden puolella , 8 % aikoi hankkia
sen vasta ensi vuonna ja yhteensä 2% ei aio joko hankkia sovitinta tai ei osaa sanoa milloin sen hankkii.

Tiedot perustuvat Finnpanel Oy:n tutkimukseen, jossa tiedot kysyttiin
puhelimitse noin 1000 vastaajalta. Tutkimuksen virhemarginaali on
2-3 % -yksikköä.