Itellan julkistaman, nuorten mediakäyttäytymistä arvioivan Nuoret ja media -tutkimuksen mukaan 86 prosenttia
vastanneista nuorista arvioi oman aikakauslehden tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi mediaksi. Nuorilla miehillä aikakauslehtiin käytetty lukuaika oli 3 tuntia ja nuorilla naisilla 2,5 tuntia viikossa.

Nuorten miesten omiin lehtiin kuuluu erityisesti tiedelehtiä, sarjakuvalehtiä sekä tekniikka- että tietokonelehtiä. Nuorille naisille kiinnostuksen kohteita ovat puolestaan trendilehdet, asiakaslehdet, kotiin ja sisustukseen liittyvät lehdet sekä naistenlehdet.

Molemmille on oleellista lehden tuoma yhteisöllisyyden tunne ja side lehden edustamaan maailmaan.

-Tutkimuksen tuloksissa huomiota kiinnitti se, että siirryttäessä tässä 15 – 30 -vuotiaiden ryhmässä vanhempiin vastaajiin, ei median käyttö merkittävästi muuttunut kuten oletettiin. Netin suurkuluttaja pysyy netin suurkuluttajana myös iän karttuessa.

Ja aikakauslehtien osalta itselle tärkeäksi koetut lehdet pysyvät korkealla sijalla nuorten mediavalikossa vaikka muiden medioiden
rooli muuttuisi, toteaa toimitusjohtaja Markus Keränen tutkimuksen toteuttaneesta 15/30 Researchistä.

Eri medioilla on erilaisia vahvuuksia

Tälle 15-30 -vuotiaiden ikäryhmälle, joka surffailee aktiivisesti netissä, ovat itselle tärkeät aikakauslehdet myös merkittäviä uusien asioiden opettamisessa, virikkeiden tarjoajana sekä keskusteluaiheiden tarjoajina. Lähiympäristön tapahtumista nuoret saavat tietoa parhaiten sanomalehdistä ja internetistä. Yksinäisyyden tunnetta medioista eniten lievittävät internet ja televisio.

Median ominaisuudet/Opettaa uusia asioita: sopii melko tai erittäin hyvin

Internet 88 %

Itselle tärkeä aikakauslehti 72 %

Televisio 59 %

Maksulliset sanomalehdet 56 %

Aikakauslehdet yleensä 31%

Kotiin kannettavat ilmaislehdet 15 %

Ei sovi mihinkään edellisistä 1 %