Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet julistaa toimihenkilöiden
kaksivuotisen työsuojelun ja henkisen hyvinvoinnin teemakauden
alkaneeksi. Työantajia edustava Viestinnän Keskusliitto haastetaan mukaan hyvinvointitalkoisiin, samoin muut graafisen alanammattiliitot, Journalistiliitto ja Mediaunioni.

Tärkeimpänä tavoitteenaan Grafinet pitää työelämän laadullista
kehittämistä ja uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa. Useassa yrityksessä ollaan juuri ottamassa käyttöön toimihenkilöiden uutta tehtävän vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää, TOVAa.

Etenkin II-paikkakuntakalleusluokan paikkakunnilla ja alimmissa palkkaryhmissä TOVAn käyttöönotto merkitsee palkankorotuksia.
Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry ja Viestinnän Keskusliitto
solmivat marraskuun alussa työehtosopimuksen, joka on voimassa 30.9.2009 saakka. Korotukset noudattavat samaa linjaa kuin Viestintäalan ammattiliiton suurimmalla sopimusalalla,
kirjatyöntekijöillä.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 3,9 prosenttia ensimmäisenä ja 3,2 prosenttia toisena vuotena. Sopimuksen jatkamisesta neuvotellaan kevään 2009 aikana, jolloin voidaan tarkistaa mm. palkkausjärjestelmään liittyviä määräyksiä. Viestintäliiton muut sopimukset, kirjatyöntekijöitä ja jakajia koskevat, ovat voimassa 30.4.2010 saakka.

Tärkeimpänä tavoitteenaan Grafinet pitää työelämän laadullista
kehittämistä ja uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa. Useassa yrityksessä ollaan juuri ottamassa käyttöön toimihenkilöiden uutta tehtävän vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää, TOVAa. Etenkin II-paikkakuntakalleusluokan paikkakunnilla ja alimmissa palkkaryhmissä TOVAn käyttöönotto merkitsee palkankorotuksia.

Suurinta osaa henkilöstöryhmästä edustaa Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, pienempää osaa Toimihenkilöunioni rinnakkaisella sopimuksellaan. Grafinet on solminut myös yrityskohtaisen työehtosopimuksen SanomaWSOY-konserniin kuuluvan SWelcom-liiketoimintayksikön kanssa. Sopimus kattaa SW Television Oy:n ja SWelcom Oy:n kaikki toimihenkilötehtävät lukuun ottamatta ylempiä toimihenkilöitä. Myös Journalistiliitolla oma yrityskohtainen sopimuksensa.

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry piti syyskokouksensa
Tampereella, Hotelli Ilveksen kokoustiloissa lauantaina 24.11.2007. Viestintäalan ammattiliittoon kuuluva Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on juuri 30 vuotta täyttänyt valtakunnallinen ammattiosasto, jonka toimihenkilösopimus on ollut alan ainoa yleissitova sopimus vuodesta 2002.

Grafinetin puheenjohtajana toimii Lilja Luumi, joka on työpaikkansa Sanoma Magazines Finlandin pitkäaikainen luottamusmies. Lilja Luumin mukaan alan ammattiliittojen yhteistyön tiivistäminen on tärkeää kaikille graafisella alalla työskenteleville; siten mahdollistuu pitkäaikainen, suunnitelmallinen edunvalvonta ja työehtosopimusten
kehittäminen.