Tappiokierteeseen vajonnut viestintäalan pörssiyhtiö Evia Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Frame Graphics Oy on allekirjoittanut
sopimuksen liiketoimintansa myymisestä uudelle perustettavalle yhtiölle.

Frame Graphics Oy -toiminimi siirtyy kaupassa ostajalle, joka ottaa sen nimekseen. Kauppahinta on 350 000 euroa. Lisäksi ostajayhtiö suuntaa maksuttoman osakeannin myyjälle, jonka omistusosuudeksi uudesta Frame Graphics Oy:stä tulee 30 %.

Kaupan toteutumisen ehtona on rahoituksen järjestyminen. Kauppahinnasta 250 000 euroa maksetaan kaupan toteutuessa.Tarkoitus on saattaa kauppa päätökseen vuoden
2007 aikana.

Frame Graphics Oy tarjoaa korkeatasoisia digitaalisia grafiikkapalveluja, erikoisefektejä liikkuvaan kuvaan sekä ääni- ja editointipalveluja. Yhtiönliikevaihto vuonna 2006 oli 1 miljoonaa euroa, myyntikate 0,8 miljoonaa euroa ja liiketappio 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on kahdeksan henkilöä. He siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palvelukseen.

-Päätös myydä Frame Graphicsin liiketoiminta on syyskuussa hyväksytyn konsernin strategian ja rakenteen mukainen. Jatkamme markkinointiin ja viestintään´keskittyvänä konsernina, jossa asiakkaiden markkinoinnin ja viestinnän tehoa lisäävien yksiköiden liiketoiminta-alueet ja osaamiset täydentävät toisiaan,
Evia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Torvelainen sanoo.

Kaupan toteutumisen jälkeen Evia-konserni omistaa uudesta Frame Graphics Oy:stä 30 %. Loppu jakautuu Frame Graphicsin perustajiin vuonna 1991 kuuluneen ja yhtiössä työskentelevän Raimo Halmelan sekä media-alalla toimivan Hillman
North-East Oy Ltd:n toimitusjohtaja Perttu Hillmanin kesken. Uuden Frame Graphicsin toimitusjohtajana jatkaa Sari Knuutinen.

Mikäli liiketoimintakauppa saadaan päätökseen vuoden 2007 aikana, Evia-konserni kirjaa saamansa myyntitulon liiketoiminnan muuna tuottona vuoden viimeiselle vuosineljännekselle. Yhtiön näkemys vuoden 2007 tuloksesta säilyy ennallaan.

Evia-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 10,7 miljoonaa euroa, myyntikate 7,5 miljoonaa euroa ja liiketappio 1 miljoonaa euroa.