Tuotteet ovat tilauspohjaisia, maksullisia ja suurelta osalta online-pohjaisia. Yrityksen palveluksessa on noin 60 henkilöä, ja liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 74 milj. Ruotsin kruunua (noin 8 milj. euroa). Liiketoiminta on kannattavaa.

Christer Björkin, toimitusjohtaja, Talentum Sweden sanoo, että Fakta Regulatoryn liiketoiminta sopii hyvin Talentum Swedenin tavoitteeseen lisätä digitaalisista palveluista ja sisällöstä saatavia tuottoja. Fakta Regulatoryn liiketoiminnasta noin puolet on online-pohjaista.

“Talentum Swedenin liiketoiminta on tähän asti ollut pääosin lehdenkustantamista. Viime vuosina olemme keskittyneet kasvattamaan tuloja myös muista palveluista kuin mainonnasta, jotta liiketoiminta olisi vähemmän herkkä suhdanteille. Tämä yritysosto on merkittävä askel siihen suuntaan”, sanoo Christer Björkin.

Toimitusjohtaja Juha Blomster Talentumista kertoo, että Talentum keskittyy tiedon tuottamiseen ammattilaisille, haluamme kansainvälistyä ja panostamme kasvuun. Tavoitteenamme on kasvattaa sekä online-liiketoiminnan että sisältömyynnin osuutta liikevaihdosta.