Toimihenkilöunioni TU jätti viestintäalaa koskevan lakkovaroituksen maanantaina 5. marraskuuta aamupäivällä valtakunnansovittelija Juhani Saloniukselle. Toimihenkilöunionin ja Viestinnän Keskusliiton väliset työehtosopimusneuvottelut katkesivat palkkakiistaan viime torstaina 1. marraskuuta. Lakkovaroitus koskee noin 400 toimihenkilöä, jotka työskentelevät seuraavissa yrityksissä ja työpaikoilla:

-A-lehdet Oy, Helsinki
-Oy Cision Finland Ab, Helsinki
-Hansaprint Oy, Salo
-Hansaprint Oy, Turku
-Aamulehti Oy, Tampere
-Kustannusosakeyhtiö Tammi Oy, Helsinki
-Salon Seudun Sanomat Oy, Salo
-Suomenmaa-yhtiöt Oy, Oulu
-TS-Yhtymä Oy, Turku
-WEILIN+GÖÖS Oy, Espoo
-Werner Söderström Oy, Espoo / Helsinki /Porvoo

Jos työehtosopimuskiistaan ei saada ratkaistua, lakko alkaa runsaan kahden viikon päästä keskiviikkona 21. marraskuuta kello 6.

Graafisen sektorin toimihenkilöt työskentelevät alan kaupallisissa, hallinnollisissa ja it-tehtävissä. Mahdollinen lakko vaikuttaisi lehtitalojen sekä kirjapainojen asiakas- ja puhelinpalveluun, jakeluun, tilattujen lehtien lähetykseen ja asiakaspalveluun, puhelinkeskuksiin, ilmoitusmyyntiin ja markkinointiin, ostoihin, laskutukseen, palkanlaskentaan ja tietohallintoon.

TU:lle ei kelpaa sama linja kuin työntekijöille

Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne kertoo, että Viestinnän Keskusliitto tarjosi liitolle samanlaista puhdasta prosenttilinjaa noudattavaa palkkaratkaisua, jonka se solmi Viestintäalan ammattiliiton kanssa viime viikolla. Viestintäalan ammattiliiton palkkaratkaisun taso ja malli eivät kuitenkaan tyydyttäneet Toimihenkilöunionia.

Rinteen mukaan TU haluaa kolmivuotisen sekalinjaisen palkkaratkaisun, joka on samantasoinen kuin kustannustoimittajien sopimus. Lisäksi liitto tavoittelee 120 euron tasokorotusta toimihenkilöille.

-Tahtomamme sopimusratkaisun palkkatasoa nostava vaikutus kolmivuotisella sopimuskaudella olisi 10,9 prosenttia lisättynä 120 euron tasokorotuksella.

TU:n keväällä tekemän jäsenkyselyn mukaan 90 prosenttia graafisen alan toimihenkilöistä pitää tärkeimpänä sopimustavoitteena palkkojen tasokorotuksia

VKL: Lakonuhka on TU:n jäsenhankintakampanja

TU:n tarkoituksena on nostaa profiiliaan alan toimihenkilökentässä ja uskotella, että se kykenee neuvottelemaan parempia sopimuksia kuin muut alan järjestöt, sanoo työmarkkinajohtaja Johanna Varis Viestinnän Keskusliitosta.

“Lisäjäsenten rekrytointi onkin välttämätöntä, jotta TU edustavuutensa perusteella saisi käännettyä alan toimihenkilösopimusta koskevan yleissitovuuden edukseen. Tässä valtataistelussa alan yritykset ovat sijaiskärsijöitä”, hän toteaa.

VKL on pyrkinyt neuvottelukumppaniensa kanssa pitkäjänteiseen työhön työehtojen kehittämiseksi yritysten ja niiden henkilöstön tarpeiden huomioon ottavalla tavalla. Toimihenkilöunionin harjoittama valtapeli ei kuulu VKL:n mielestä vastuulliseen työmarkkinatoimintaan.

Viestintäalalla on kaksi konttoritoimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta: Viestintäalan ammattiliitto/Grafinetin kanssa solmittu alalla yleissitova sopimus ja TU:n kanssa solmittu samansisältöinen sopimus. Suurimmassa osassa VKL:n jäsenyrityksiä työskentelee samoissa tehtävissä kummankin järjestön jäseniä.

VKL on keväästä saakka viestinyt TU:lle, ettei VKL tule solmimaan kahta erilaista työehtosopimusta samaa henkilöstöryhmää koskien. Sopimukset ovat olleet samansisältöisiä aiemminkin ja VKL on kehottanut TU:ta hakeutumaan yhteistyöhön Grafinetin kanssa.

VAAL-Grafinetin kanssa syntyi neuvottelutulos 23.10.2007 ja uusi työehtosopimus on tullut voimaan 2.11.2007. TU ei suostu hyväksymään tätä neuvottelutulosta omia jäseniään koskevan ratkaisun pohjaksi, vaan vaatii tekstimuutosten ohella palkkaratkaisua, joka paitsi poikkeaa rakenteeltaan myös ylittää tasoltaan roimasti jo syntyneen yleissitovan toimihenkilöratkaisun. Se mm. vaatii erilaisen yleiskorotuksen lisäksi TU:n jäsenille 120 euron ylimääräistä korotusta kuukausipalkkoihin.