Jo yksin ammattitaidon ylläpitäminen vaatii uusien tekniikoiden ja työkalujen ja erityistaitojen opettelemisen lisäksi esimerkiksi lainsäädännön ja etiikan tietojen jatkuvaa päivittämistä. Ammattitaito ja laatujournalismi tulee entistä enemmän nähdä mediayritysten valttina kovenevassa kilpailussa, sanovat journalistiliittojen puheenjohtajat. Laadukas journalismi on myös ennen kaikkea yleisön etu.

Nopeus ei korvaa laatua

Laatua ei journalismissakaan synny, jos työskentelyolosuhteet eivät sitä salli. Taustatyöhön, useampien lähteiden haastattelemiseen ja faktojen tarkistamiseen pitää journalismissa olla aikaa. Jos uutiskilpailu pyritään voittamaan vain nopeudella, on uhkana että uutisoinnista tulee yksipuolista ja yleisön luottamus journalismiin horjuu.

Pohjoismaisten journalistiliittojen puheenjohtajat korostavat, että on yleisön, mediatalojen ja journalistien yhteinen etu pitää huolta toimitusten fyysisistä ja psyykkisistä työoloista. Median yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi on välttämätöntä että moniäänisyys säilyy niin mediasisällöissä kuin omistussuhteissakin.

Journalistit haluavat pitää tekijänoikeudet

Pohjoismaiset journalistiliitot pitävät journalismin laadun ja monipuoisuuden sekä mm. haastateltavien oikeuksien kannalta tärkeänä tekijänoikeuksien säilymistä tekijöillä itsellään, kuten Euroopassa ja Pohjoismaissa on tapana ollut.

Moni pohjoismainenkin viestintätyönantaja halauaisi saada työntekijöidensä tekijänoikeudet omiin käsiinsä. Siksi Tanskan kulttuuriministeriön äskettäinen päätös olla esittämättä lakimuutoksia asiassa oli merkittävä kaikille Pohjolan journalisteille.

Lisää toimintapäivästä