Hän toteaa, että aikakauslehtien etu on henkilökohtaisuudessa. Internet ja TV ovat luonteeltaan kollektiivisia medioita siinä missä aikakauslehdet ovat vain sinua varten, yksin luettavaksi tarkoitettuja, henkilökohtaiseen käyttöön.

USA:n valloitus onnistunut mainiosti

Bonnier Group osti viime keväänä neljänkymmentä aikakauslehteä käsittävän kokonaisuuden amerikkalaisilta lehtimarkkinoilta. Tämä päänavaus on mennyt Jonas Bonnierin mukaan paremmin kuin olisi voinut odottaa. Suurin Bonnierin Yhdysvalloissa julkaistavista lehdistä on naisille suunnattu Parenting, jonka levikki on yli 2 miljoonaa kappaletta.

Jonas Bonnier
Jonas Bonnier

Suomessa lanseerattavaan Divaaniin hän suhtautuu myönteisesti, etenkin kun hän on löytänyt lehdistökansioon painetuista lehden dummy-taitoista oman kylpyammeensa! Hän kertoo olevansa kiinnostunut designista ja sisustuksesta, vaikka ei koskaan saakaan päättää, mitä kotiin ostetaan.

Maassa maan tavalla

Jonas Bonnier korosaa puheessaan käsitettä “decentralization”, mikä on Bonnierissa keskeistä. Se tarkoittaa, että kunkin maan toiminta on itsenäistä, eikä Ruotsista käsin johdettua.

“Jos Marjaana ei tiedä, mikä on paras strategia Suomelle, en voi auttaa häntä siinä, koska en tunne Suomea enkä osaa kieltä”, hän sanoo. Bonnier Publications Oy:n toimitusjohtajana on Marjaana Toiminen.