Siirtyminen Prelistalle vapauttaa yhtiön osakkeet normaaliin kaupankäyntiin. Tähän saakka ML-markkinassa yhtiön osakkeilla käytävä kauppa on ollut rajoitettu ainoastaan ammattimaisesti toimiville sijoittajille. Siirtyminen Prelistalle ei edellytä osakkeenomistajalta mitään toimia.

Listanvaihdon myötä kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeille avautuu myös piensijoittajille ja mahdollistaa online-kaupankäynnin yhtiön osakkeilla. Yhtiötoivoo listanvaihdon kasvattavan kiinnostusta Sopranoa kohtaan ja vilkastuttavan yhtiön osakkeilla käytävää kauppaa.

“Soprano Oyj:n siirtyminen OMX Pohjoismaisen Pörssin Prelistalle on luonnollinen vaihe yhtiön kehityksessä. Jo listautuessaan ML-markkinaan yhtiö asetti tavoitteekseen kasvaa ja kehittyä sekä monipuolistaa ja laajentaa omistajakuntaansa. Sopranon käynnistämä ohjelmistoliiketoiminta ja sen kansainvälistämissuunnitelmat edellyttävät yhtiön omistaja- ja pääomaresurssien vahvistamista. Siirtyminen Prelistalle tukee tätä kehitystä ja tuo yhtiön osakkeen normaalin pörssikaupan piiriin kaikkien osakesijoittajien ulottuville. Tavoitteemme on nostaa yrityksen osakkeenomistajien lukumäärä yli viidensadan,
joka on päälistan vaatimus”, toteaa Soprano Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamo.