Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus alkavat julkaista yhteistä työelämän kehittämisen erikoislehteä vuonna 2008. Samalla lopetetaan nykyiset lehdet: Työsuojelurahaston Tiedon silta ja Työturvallisuuskeskuksen TTK:n Työyhteisöviesti – Arbetsplatsinfo. Uuttaa lehteä alkaa tehdä Lehdentekijät. Uudelle lehdelle haetaan nimeä nimikilpailulla.

Voittanut nimiehdotus palkitaan 500 euron työelämän kehittämisstipendillä.

Lehti esittelee käytännönläheisesti työelämätutkimusten tuloksia, hyviä esimerkkejä, malleja ja tukimuotoja työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden sekä esimiestyön
ja työyhteisöjen yhteistoiminnan parantamiseksi.

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Sen painos on noin 60 000 kappaletta, ja se ilmestyy myös verkossa. Ensimmäinen numero ilmestyy maaliskuussa 2008. Lehden käytännön toteutuksesta vastaa Alma Media Lehdentekijät Oy.