Tammer-Painon koko henkilöstö jatkaa uudella omistajalla ns. vanhoina työntekijöinä, ja toimitusjohtaja Mikko Rasilainen jatkaa yksikössä myyntijohtajana. Painon toiminta jatkuu nykyisissä toimitiloissa Tampereen Hervannassa. Toimenpiteet Tammer-Paino Oy fuusioimiseksi osaksi Esa-konserniin kuuluvaa Esa Print Oy:tä käynnistyvät välittömästi.

Tammer-Paino Oy on toiminut Tampereella 25 vuotta ja sillä on noin 20 työntekijää. Painolla on erityisosaamista kirjojen painamisessa, muina tuotteina sillä ovat lehdet ja mainospainotuotteet.

Esa Print Oy:llä on ennestään painotalot Lahdessa ja Tampereella.
Tammer-Painon fuusion jälkeen Esa Print Oy:n palveluksessa tulee työskentelemään 75 kirjapainoalan ammattilaista ja sen eri yksiköiden yhteinen liikevaihto kasvaa yli 9 miljoonaan euroon.

Esa Print kuuluu lahtelaiseen viestintätalo Esa-konserniin, joka on
toiminut kustannus- ja painoalalla jo vuodesta 1900. Esa-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli noin 52 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee 370 kokopäivätoimista työntekijää sekä yli 450 osa-aikaista sanomalehdenjakajaa.