Mainonnan määrä, johon luetaan mediamainonnan lisäksi myös suoramainonta ja menekinedistäminen, oli viime vuonna Suomessa 2, 797 miljardia euroa. Määrä kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta.

Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan neuvottelukunta on teettänyt TNS Gallupilla vuosittaisen selvityksen markkinointiviestinnän investointien kokonaismäärästä Suomessa. Selvityksen mukaan varsinaisen mediamainonnan määrä vuonna 2006 oli 1233 miljoonaa euroa (kasvua 3,7 %).

Suurista markkinointiviestinnän keinoista (yli 100 miljoonaa euroa) keskiarvokasvua nopeammin mediamainonnassa kasvoi televisio (+5,3 %) ja menekinedistämisen osalta messut (23,8 %) sekä myymälämainonta (+5,7 %). Keskisuurista mainosvälineistä mediamainonnassa eniten kasvoi verkkomedia (+25,7 %) ja menekinedistämisen osalta eniten kasvoivat sähköiset hakemistot ja hakupalvelut (+30,3 %) sekä tapahtumamarkkinointi (+9,8 %).

Selvityksen mukaan merkittävää laskua oli painetuilla hakemistoilla (117 miljoonaa euroa, <>8 milj. eur.) ja sponsoroinnilla (71 miljoonaa euroa, -9 milj. eur). Vähäisessä laskussa olivat ulko ja liikennemainonta (36 miljoonaa euroa, -0,2 milj. eur.), radiomainonta (47 miljoonaa euroa, -0,4 milj. eur), elokuvamainonta (1,4 miljoonaa euroa, -0,2 milj. eur)

-Tulokset osoittavat, että asiakkuusprosessia lähellä oleva keinovalikoima, kuten verkon käyttö ja asiakkaiden kohtaaminen kasvokkain, ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena. On kuitenkin syytä panna merkille, että myös perinteinen mediamainonta voi nousukauden yhä jatkuessa oikein mainiosti ja tuottaa tuloksia mainostajille, kommentoi tutkimustuloksia Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Jari-Pekka Rautamaa.

-Samaan henkeen sopii hyvin se, että Mainonnan Neuvottelukunta on nyt hyväksynyt myös verkkomainonnan etujärjestön Internet Advertising Bureau Finlandin jäsenekseen, sanoo Rautamaa.