EU-asioista kertominen jäsenmaissa kuuluu ensisijaisesti kullekin jäsenmaalle itselleen, mutta myös toimielinten panosta tarvitaan. Tätä varten on joidenkin maiden kanssa jo toteutettu vapaaehtoisia yhteistyöjärjestelyjä. Komissio ehdottaa yhteistyön laajentamista yhteisten viestintäaloitteiden toteuttamiseksi sekä toimielinten välistä sopimuksen tekemistä erityisen tärkeinä pidettyjä asioita koskevasta viestinnästä.

Wallström perää tehokkaampia toimia

Olisi luotava eurooppalainen julkisten tilojen verkosto, joka toimii jäsenmaissa sijaitsevissa EU:n edustustoissa. Verkoston tiloissa voitaisiin järjestää näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia ja konsertteja, hän sanoo.

Lisäksi olisi kehitettävä EU:n audiovisuaali- ja Internet-strategiaa, helpotettava kansalaisjärjestöjen osallistumista EU:n toimintaan ja parannettava mielipidevaikuttajien välistä viestintää, kehitettävä mielipidemittauksia ja selvitettävä, millä tavoin jäsenmaissa annettavaa EU:ta koskevaa kouluopetusta voitaisiin tukea EU:n tason yhteistoimilla.