-Parlamentaarisen työryhmän tehtävä on haastava, ja sille on annettava riittävästi aikaa. Televisiotoiminta on digitalisoitunut, ja uudet jakelukanavat ja päätelaitteet ovat ottaneet paikkansa. Viestintämaisema muuttuu nopeasti, mutta uskomme nykyisen televisiomaksujärjestelmän kestävän vuoteen 2010, hän huomauttaa.

Taustatyötä tulevalle viestintäpoliittiselle päätöksenteolle tehdään jo parhaillaan.

-Ministeriö käynnistää asiantuntijaselvityksen Suomen viestintämarkkinoiden ja etenkin televisiotoimialan luotaamiseksi. Tutkimuksen konkreettisuuden varmistamiseksi olemme valinneet nimenomaan televisionäkökulman, vaikka viestintämuotojen väliset rajat eivät enää tänä päivänä olekaan aivan selkeitä.

Selvitys televisiotoiminnasta valmistuu kuluvan vuoden aikana.