Viestintäalan ammattiliiton ja työnantajien neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat katkenneet. Neuvottelujen kiperin kiista koskee Viestinnän Keskusliiton esittämää kolmivuorotyösopimusta, joka tarkoittaa sitä, että työnantajalla on oikeus tuotannon sitä vaatiessa järjestää työaika kolmeen vuoroon. Viestintäliitto julistaa ylityökiellon alkavan 5.10.2007 ellei neuvotteluja jatketa.

Vaikeimmaksi luonnehditaan kirjatyöntekijöiden liiton sopimusneuvottelua. Viestintäliiton hallitus ei voi hyväksyä työnantajapuolen neuvotteluihin tuomia näkemyksiä, joiden mukaan sopimuksen merkittävin asia on työaikamääräysten avaaminen. Työnantajapuoli vaatii, että se saisi kaikissa tapauksissa päättää millaisia työaikoja paikallisesti käytetään.

Viestintäliiton hallitus toivoo, että neuvottelut jatkuisivat mahdollisimman pian. Mikäli sopimuksettomaan tilaan joudutaan työnantajan aiheuttamasta syystä Viestintäliiton hallitus esittää 2. päivänä lokakuuta kokoontuvan valtuuston päättävän koko graafista alaa koskevasta ylityökiellosta, joka alkaisi perjantaina 5.10.2007 kello 6.00.

Tärkeimmät kysymykset

Tärkeimpinä asioina työnantajapuoli esittää neuvotteluissa:
<>joustavien työaikojen käytön, erityisesti siviilipainojen yö ja kolmivuorotyön käyttömahdollisuuksien lisäämisen
-palkkaratkaisun maltillisuuden ja palkantarkistustekniikan kehittämisen kannustavammaksi, niin että aiempaa enemmän annetaan tilaa yksilöllisille palkankorotuksille
-erillisestä YT-sopimuksesta luopumisen uuden lain tultua voimaan.

Viestintäalan Ammattiliitto tavoittelee:
-kaksivuotista sopimusta, jossa
-kummallekin vuodelle esitetään kustannusvaikutukseltaan 6 %:n suuruisia palkankorotuksia, euromääräisiä korotuksia painottaen sekä
-lukuisia palkkakustannuksia lisääviä tekstimuutoksia.
Se on ilmoittanut kieltäytyvänsä kaikista VKL:n työaikaesityksistä sopimusheikennyksinä.

Viestinnän Keskusliiton tiedote

Viestintäalan ammattiliiton tiedote