Suomalaisista noin 80 prosenttia suhtautuu mainontaan myönteisesti. Luku on hieman kasvanut edellisestä mittauksesta. Mainonnan suosio oli lähes yhtä korkealla vuonna 1980. Kriittisimmin mainontaan suhtautuvat 65 vuotta täyttäneet.

Myös mielikuvat mainonnasta ovat pääosin muuttuneet myönteisemmiksi vuodesta 2005, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran.

Tänä vuonna arvostetaan selvästi aiempaa enemmän sitä, että mainos antaa totuudenmukaisen kuvan mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta. Hyvän mainonnan ominaisuutena mainitaan yleisimmin todenmukaisuus ja rehellisyys, kun taas
huonon mainonnan ominaisuuksiksi nimetään yleisimmin harhaanjohtavuus tai jopa valheellisuus sekä liialliset lupaukset.

Aiempien vuosien tavoin hyvän mainonnan ominaisuuksina pidetään yleisesti myös hauskuutta ja huumoripitoisuutta sekä toisaalta asiallisuutta ja selkeyttä. Mainonnan teemoista tai aiheista myönteisimmin suhtaudutaan yhteiskunnalliseen mainontaan, suomenkieliseen mainontaan, kuluttajavalistukseen sekä ympäristöteemaan.

Jopa 87 % suomalaisista suhtautuu myönteisesti yhteiskunnalliseen mainontaan. Erityisesti yhteiskunnalliseen mainontaan, kuluttajavalistukseen sekä ympäristöteemaan mainonnassa suhtaudutaan selvästi aiempaa myönteisemmin. Kielteisimmin suhtaudutaan väkivaltaan, kuolemaan ja seksiin mainonnassa.

TNS Gallup Oy:n Media-yksikkö toteutti Mainonnan neuvottelukunnan toimeksiannosta huhti-toukokuussa 2007 tutkimuksen, jossa kartoitettiin 15 vuotta täyttäneiden suomalaisten suhtautumista mainontaan. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina Gallup Capibus –tutkimuksen yhteydessä ja sillä selvitettiin yleisön suhtautuminen mainontaan: yleiset asenteet, mainoskampanjoiden huiput (=mieleen jääneet kampanjat), suhtautuminen mainonnassa käytettyihin teemoihin, mielikuvat mainonnasta, mainonnan ja tiedotus- ja mainosvälineiden seuraaminen sekä trendit. Tutkimus tehdään kahden vuoden välein.

Mainonnan selvitys