Anne Selonen
Anne Selonen
Mikko Korttila
Mikko Korttila

Anne Selonen on nimitetty suunnittelijaksi yrityssuunnitteluun ja ketjutoimintaan 20.8.2007 alkaen.

Mikko Korttila on nimitetty lakiasiainjohtajaksi 1.9.2007 alkaen.