Toimihenkilökeskusjärjestö STTK panostaa tänä syksynä voimakkaasti verkkoviestintään. Tällä viikolla on avattu STTK:n uudistetut verkkosivut ja huomenna torstaina aukeaa uusi nuorille aikuisille tarkoitettu ekstranet-palvelu PlusMiinus 30. Myöhemmin syksyllä avataan myös opiskelijajärjestö STTK-Opiskelijoiden uudistetut verkkosivut.

STTK:n kolme uutta verkkosivustoa – sttk.fi, sttkopiskelijat.fi ja sttk.fi/plusmiinus30 – pyrkivät muodostamaan kokonaisuuden, joka palvelee kaikkia ikäryhmiä, niin nykyisiä jäseniä kuin ammattiliiton jäsenyydestä kiinnostuneitakin.

STTK:n verkkosivu-uudistuksen pohjaksi tehtiin alkuvuodesta
käyttäjäkysely, johon vastasi lähes tuhat vanhojen sivujen käyttäjää. Uusien sivujen kehitystyö tehtiin kyselyn tulosten pohjalta. Uusilla sivuilla sisältö on päivitetty ja jaoteltu käyttäjien tarpeiden mukaan eli ajankohtaisista asioista, STTK:sta ja STTK:laisista ammattiliitoista sekä STTK:n toiminnasta kertoviin osioihin.

“STTK:lainen jäsenistö käyttää internetiä aktiivisesti ja eri käyttäjäryhmät osaavat vaatia palvelua. Se on asettanut meille paljon vaatimuksia sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa. Ay-liikettä ei ole totuttu pitämään edelläkävijänä verkkopalveluiden toteuttamisessa. Me olemme nyt omalta osaltamme pyrkineet siihen”, sanoo STTK:n viestintäjohtaja Marja-Liisa Rajakangas.

“Tutkimuksen mukaan internet on tällä hetkellä jo nuorten ykkösmedia, he luopuisivat mieluummin televisiosta kuin internetistä. Tässä kehityksessä meidän on pysyttävä mukana. Ammattiyhdistystoiminnan pitäisi pystyä kilpailemaan myös opiskelijoiden ja nuorten aikuisten ajasta”, Rajakangas korostaa.

PlusMiinus 30 –ekstranet kokoaa ensimmäistä kertaa suoraan keskusjärjestön palvelun käyttäjiksi ammattiliittojen nuoret aikuiset jäsenet. Sähköisessä yhteisössä käydään keskustelua ajankohtaisista asioista, otetaan kantaa ja hankitaan tietoa työelämästä. Sivuilla voi myös tehdä STTK:lle aloitteita, jotka välittyvät suoraan järjestön päättäviin elimiin saakka. Sivuston käyttäjiksi pääsevät kaikki STTK:laisten ammattiliittojen jäsenet.

Verkkopalvelu-uudistusten teknisestä toteutuksesta on vastannut Sininen Meteoriitti Oy. Uudet verkkopalvelut on toteutettu Microsoft-teknologioilla Sinisen Meteoriitin Meteor-alustalle.