Paikallislehdillä on alueillaan paras, 89 prosentin viikkotavoittavuus eli paikallislehtiä lukee 89 prosenttia alueen 15–79 vuotiaista. Vertailussa maakuntalehden viikkotavoittavuudeksi saatiin 79 ja ilmaisjakelulehden 64 prosenttia.

Lukemistarkkuudessa paikallislehti osoittaa vahvan siteen lukijaansa: kannesta kanteen tai lähes kokonaan sen lukee 61 prosenttia, kun maakuntalehden ja ilmaisjakelulehden lukee yhtä tarkasti 38 ja 25 prosenttia vastaajista.

Tilattavien, yhdestä viiteen kertaan viikossa ilmestyvien paikallislehtien lukemista on tutkittu ensimmäistä kertaa laajalla valtakunnallisella kyselytutkimuksella. Tuloksissa korostuu
paikallislehtien vahva asema ilmestymispaikkakuntansa uutisten, kuntien ja seurakuntien päätösten tiedonvälittäjänä ja paikkakunnan kaupan ja palvelujen ilmoitusvälineenä.

Paikallislehtien vahvuutena on VPT 2007 -tutkimuksen mukaan paikkakunnan puolesta puhuminen ja hengenluonti. Lehti koetaan hyödylliseksi ja läheiseksi. Pääosa lukijoista lukee sen
kannesta kanteen, lähes puolet lukee useampaan kertaan ja säilyttää yli viikon tai pidempään.

Paikallislehdillä alueellaan paras viikkotavoittavuus
VPT 2007 -tutkimuksen on tehnyt markkinatutkimusyritys Tietoykkönen Oy Suomen Paikallismediat Oy:n toimeksiannosta marraskuun 2006 ja elokuun 2007 välisenä aikana. Tulos perustuu 12 396 puhelinhaastatteluun 53 paikallislehden pääasiallisilla levikkialueilla.

Sukupuolen, iän, asuinalueen ja äidinkielen mukaan kiintiöity otos kattaa 15–79 -vuotiaat miehet ja naiset näillä alueilla. VPT-tietopankkiin pohjautuvassa tutkimusraportissa esitetään näiden 53 tutkimuksen tulosten keskiarvot.

Kunnalliset asiat ja kaupan tarjoukset luetaan

Asuinkuntaa koskevien uutisten ja tapahtumien tietolähteenä paikallislehdellä on luonnollisesti tärkeä rooli. Peräti 78 prosenttia saa parhaiten tietoa kotipaikkakuntansa uutisista ja 73 prosenttia
kunnallisista asioista ja päätöksistä paikallislehdestään.

Maakuntalehti pääsee parhaiden tietolähteiden vertailussa 20 prosentin molemmin puolin ja ilmaisjakelulehti jää parhaimmillaan 10 prosenttiin. Paikallislehti on selvästi vahvin myös seurakunnan asioiden tietolähteenä.

Päivittäistavarakaupan tarjouksista katsoo saavansa parhaiten tietoa paikallislehdestä 49 prosenttia, maakuntalehdestä 14 ja ilmaisjakelulehdestä 10 prosenttia vastaajista. Palveluilmoitusten ja lukijoiden omien ilmoitusten seuraamisessa paikallislehdellä on alueellaan niin ikään täysin selvä ykkösasema.

Mielikuvissa suurin ero paikallislehden eduksi syntyy kysyttäessä eri medioiden roolia paikkakunnan puolestapuhujana ja hengenluojana.

Tutkimuksen teettäjä Suomen Paikallismediat Oy on Paikallislehtien Liiton vuonna 1977 perustama ostokanava 142 tilattavalle paikallislehdelle, joiden päälevikkialueena on 310 kuntaa.

LUE SELVITYS