Alan noin 3000 yrityksestä yli 10 henkeä työllistäviä on vain noin sata.

Toimialan kasvu vuodesta 2006 oli 7,1 %. Yritysten tuottavuus on kasvanut venemmän, sillä mediaanimyyntikate per henkilö kasvoi 8 %. Yritysten välillä on kuitenkin paljon hajontaa.

Parhaan neljäsosan mediaani myyntikatteen muutosprosentti oli +27,4 %, heikommalla neljänneksellä taas 3,6 % laskua.

Yritysten kannattavuus jatkoi kohentumistaan. Mediaaninettotulosprosentti myyntikatteesta nousi peräti kaksi prosenttiyksikköä, ollen viime vuonna 9,8 %. Tuloskunto yltää nyt jo paremmalle tasolle kuin ennen vuosikymmenen alkupuolen mainoslamaa.

Sekä sijoitetun pääoman mediaanituotto että mediaaniomavaraisuus kohenivat nekin selvästi jo sinällään varsin hyvästä vuodesta 2005. Kannattavuudessakin erot yritysten välillä ovat kuitenkin suuret: parhaan neljäsosan mediaaninettotulos myyntikatteesta oli 17,8 % ja sijoitetun pääoman tuotto 52 %, kun taas heikommalla neljänneksellä luvut olivat vastaavasti 2,2 % ja 10 %.

Viestintätoimistot kasvoivat selvästi

Toimialojen kasvuvauhdissa on eroja: viestintätoimistomarkkina kasvoi 2006 selvästi, kuten myös viestintätoimistot keskimäärin. Mediatoimistomarkkina kasvoi myös, mutta kasvu jakautui epätasaisesti eri yritysten kesken. Mainostoimistokentän kokonaiskasvu taas jakautui kaikkein epätasaisimmin yrityskentällä.

Tuottavuudessa mediatoimistot ovat selvästi edellä mainostoimistoja ja nämä puolestaan viestintätoimistoja, kun mittarina on myyntikate henkilöä kohti. Keskimääräinen tuottavuus on kuitenkin kohentunut vahvasti kaikissa yritystyypeissä.

MVAP 2006 tehtiin täysin uudella tavalla. Aiemmin MTL on tutkinut lähinnä otosta omasta jäsenkentästään, kun nyt tietoja pyydettiin 300 suurimmalta alan yritykseltä. Tutkimus kattaa viime vuodelta 216 ja aiempien vuosilta vertailupohjana noin 350 yritystä.