Internetin tarjoamat mahdollisuudet näyttävät kiinnostavan mainostajia. Suurimmat positiiviset saldoluvut saavat verkkomedia (74), sähköpostimainonta (53) ja mobiilimainonta (40). Myös osoitteellinen suoramainonta (28), myymälämainonta (27) ja tapahtumamarkkinointi (23) ovat panostuskohteiden kärkipäässä. Televisiomainonnan saldoluku on 17 ja ulkomainonnan 14. Tähän vuoteen verrattuna mainoseuroja aiotaan karsia mm. sanoma- ja aikakauslehdistä, osoitteettomasta suorasta, painetuista ja sähköisistä hakemistoista.

Myös osoitteellinen suora-, myymälä- ja tapahtumamarkkinointi kiinnostavat. Mainostajat uskovat myös yritystensä kysyntänäkymien kehittyvän suotuisasti vuonna 2008. Kuluvan vuoden syksyllä valtaosa aikoo mainostaa alkuperäisten suunnitelmiensa mukaisesti. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Mainosbarometri 2008 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin markkinointiviestinnän panostusaikeita.

Tämän vuoden lopulla ei muutoksia suunniteltuihin panostuksiin

Mainostajien Liitto selvitti elokuussa jäsenyritystensä markkinointiviestinnän näkymiä vuodelle 2008. Samalla kysyttiin arviota myös kuluvasta loppuvuodesta: miltä markkinointiviestinnän kokonaispanostusten kehittyminen näyttää alkuperäiseen budjettiin verrattuna. Vastaajista 16 prosenttia aikoo käyttää syksyllä markkinointiviestintäänsä enemmän euroja kuin alun perin oli suunnitelmissa.

Toimenpiteitä karsivia ilmoittautuu 15 prosenttia, joten saldoluvuksi muodostuu yksi. Toimialoista palvelu (saldo -9) ja moniala (-14) varautuvat supistuksiin, teollisuus (12) ja kauppa (16) aikovat panostaa suunniteltua enemmän.

Mainosbudjettiaan loppuvuonna suurentavat ilmoittivat kasvuksi keskimäärin noin 11 prosenttia. Budjettiaan leikkaavat aikovat supistaa keskimäärin 16 prosenttia.

Positiiviset kasvunäkymät ensi vuonna

Vuonna 2008 markkinointiviestinnän panostuksiaan tähän vuoteen verrattuna aikoo kasvattaa 38 prosenttia ja vähentää yhdeksän prosenttia vastaajista. Näiden erotuksena saldoluvuksi muodostuu 29.

Toimialoista teollisuus saa korkeimman saldoluvun, 57. Myös kauppa (saldo 33) ja monialayritykset (31) ennakoivat kasvua. Palveluyritysten saldoluku jää (-6) jää negatiiviseksi.

Mainosbudjettiaan suurentavat vastaajat ilmoittivat kasvuksi keskimäärin noin 12 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia suunnittelevat aikovat leikata 22 prosenttia.

Yritykset luottavat kysynnän kasvuun syksyllä ja erityisesti ensi vuonna

Mainosbarometriin vastanneet yritykset arvioivat oman alansa kysyntänäkymien kehitystä kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuonna. Syksyllä oman yrityksensä kysynnän kasvuun uskoo 56 prosenttia vastaajista. Vain kaksi prosenttia ennakoi laskevaa kysyntää. Saldoluvuksi muodostuu 54. Toimialoista myönteisimmin tilanteen näkevät kaupan edustajat.

Myönteisen kysyntäkehityksen arvioidaan jatkuvan myös ensi vuonna. Saldoluvut ovat tätä syksyä suuremmat kaikilla toimialoilla. Kaikkien vastaajien saldoluku on peräti 70. Vauhdittuvaa kysyntää odottaa 71 prosenttia vastaajista ja hiipuvaa vain yksi prosentti vastaajista. Kauppa suhtautuu positiivisimmin myös ensi vuoteen.