Toiminnan uudelleenjärjestelyyn ja yhtiön asettamien säästötavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien neuvottelujen piirissä on 70 henkilöä. Alustavien suunnitelmien mukaan vähennystarve on noin 15 henkilötyövuotta. Vähennykset kohdistuvat YLE Viestinnän ja markkinoinnin ohjelmatyöntekijöihin ja toimihenkilöihin, ja ne on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Svenska YLE aloittaa toimintansa uudelleen organisointiin ja yhtiön säästötavoitteisiin tähtäävät yt-neuvottelut 27.9.2007. Neuvottelut koskevat koko Svenska YLEn henkilöstöä eli noin 400 työntekijää. Alustavien suunnitelmien mukainen vähennystarve on 30 henkilötyövuotta. Vähennykset pyritään toteuttamaan eläkkeelle siirtymisten, työtehtävien uudelleen organisoinnin ja muiden vapaaehtoisten järjestelyjen avulla.