Tekijänoikeusasiat tulee siirtää uuteen työvoima- ja
elinkeinoministeriöön, vaatii Elinkeinoelämän Keskusliitto EK. Nykyisin teollis- ja tekijänoikeuksia eli
immateriaalioikeuksia hallinnoidaan hajallaan eri puolilla. Tekijäoikeudet ovat opetusministerin peukalon alla.

Suomeen olisi luotava tehokas immateriaalioikeuksien käsittelyyn
keskittynyt yksikkö, EK toteaa.

Tekijänoikeudet kuuluvat opetusministeriön peukalon alle,
teollisoikeudet kauppa- ja teollisuusministeriön.

–Uuden ministeriön luominen antaa oivan tilaisuuden ratkaista kaikkien immateriaalioikeudellisten asioiden hallinto tehokkaalla tavalla. Asioiden käsittelyn keskittäminen yhteen yksikköön vahvistaisi osaamista, antaisi mahdollisuuden kehittää immateriaalioikeudellista järjestelmää ja olisi järkevää resurssien käyttöä, listaa johtava asiantuntija Tytti Peltonen EK:sta.

Teollis- ja tekijänoikeudet muodostavat yhdessä immateriaalioikeuksien suojajärjestelmän. Tekijänoikeus liittyy sekä taiteellisen työn suojaamiseen että läheisesti patentteihin, tavaramerkkeihin ja mallioikeuteen.

–Nämä eri suojamuodot esiintyvät usein päällekkäin. Samaa tuotetta, vaikkapa matkapuhelinta tai multimediatuotetta, suojataan usealla eri tavalla.