Helsingin Sanomat siteeraa Mainostoimisto Grey Pron kahden vuoden välein tekemää tutkimusta, jonka mukaan pk-yritysten markkinointiviestinnän siirtyminen painetusta mediasta digitaaliselle puolelle on kiihtyvä.

SEK-mainostoimistoryhmään kuuluvan Grey Pron tutkimuksessa oli mukana noin 400 pk-yritystä eri puolilta Suomea. Ne työllistivät kukin 10–250 henkeä.

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan kaikkia yritysten myyntiä ja markkinointia edistäviä toimia niin kuluttajille kuin asiakasyrityksillekin.

Lähde: HS 12.9.2007
Lähde: HS 12.9.2007

Yritysten tavallisimmin käyttämistä markkinointiviestinnän välineistä perinteiset mediat ovat menettäneet osuuttaan noin kymmenen prosenttiyksikköä kun internet on lisännyt suosiotaan reilusti yli kymmenen yksikköä.

Tulevissa suunnitelmissa pk-yritysten mielenkiinto internetiä kohtaan lisääntyy selvästi enemmän kuin muihin välineisiin, HS kirjoittaa.