Kasvuluvut tammi-heinäkuussa 2007: (prosenttia)

Varsinaiset sanomalehdet +7,2
Kaupunki- ja noutolehdet +1,3
Aikakauslehdet +2,7
Televisio+6,1 (Urheilukavana ei mukana)
Radiomainonta +3,9
Ulkomainonta +12,6
Elokuvamainonta +54,2
Verkkomediamainonta +22,0

Eräiden toimialojen muutokset:

Vähittäiskauppa +6,8
Elintarvikkeet +8,8
Moottoriajoneuvot +2,5
Avoimet työpaikat +23,1
Matkailu ja liikenne -5,5

Lähde:TNS Media Intelligence.