VTL:n eettisissä ohjeissa todetaan, että viestintätoimiston tulee varjella luotettavuuttaan ja varoa sitoumuksia, jotka vaarantavat sen aseman ammattimaisena ja riippumattomana neuvonantajana.

Ohjeiden mukaan toimiston on noudatettava erityistä huolellisuutta riippumattoman neuvonantajan roolinsa varmistamisessa, kun viestintätoimisto toimii tiiviissä yhteistyössä tai omistuksellisessa suhteessa media-alan yrityksen kanssa.

Tavoitteena olla merkittävin

Lokakuussa toimintansa aloittavan yhtiön tavoitteena on olla alansa merkittävin yritys Keski- ja Pohjois-Suomessa. Yrityksen kasvupotentiaali on suuri, sillä jo nyt alueen yritykset ja yhteisöt julkaisevat satoja erilaisia sidosryhmäjulkaisuja, kuten esimerkiksi asiakas-, henkilöstö- ja sijoittajalehtiä.

-Toimialueella on paljon erilaisia sidosryhmälehtiä julkaisevia yrityksiä ja yhteisöjä, mutta alueelta on puuttunut merkittävä ja laadukas palvelun tarjoaja. Nyt perustettava yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen koko julkaisutoiminnan arvoketjun sisällöntuotannosta painamiseen ja jakeluun, sanoo Kaleva Kustannuksen toimitusjohtaja Taisto Riski.

Asiakaslehtibisnes kasvaa ja houkuttelee

Viestintätoimisto Pohjoisrannan toimitusjohtaja Jouni Heinonen toteaa, että asiakas- ja sidosryhmälehdet ovat aikakauslehtialan nopeimmin kasvava osa-alue Suomessa ja myös niiden kiinnostavuus mainosmediana kasvaa. Yhteisyritys muodostaa vahvan toimijan, joka yhdistää Kalevan tunnetun brandin ja uskottavan mediaosaamisen Pohjoisrannan kokemukseen sidosryhmäjulkaisuista ja yritysviestinnästä.

Yrityksen toimialaan kuuluvat painettujen sidosryhmäjulkaisujen lisäksi myös sähköisten verkkojulkaisujen tuottaminen ja konseptikehitys.

Kaleva-konserni on Pohjois-Suomen suurin media-alan yritys, joka harjoittaa kustannus-, paino- ja jakelutoimintaa. Viestintätoimisto Pohjoisranta on Suomen johtavia maineenhallinnan ja viestinnän konsulttitoimistoja. Sen palveluksessa Helsingissä ja Oulussa on yhteensä 25 asiantuntijaa. Yrityksen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa. Pohjoisranta on osa kansainvälistä Burson-Marsteller -viestintätoimistoketjua, joka toimii yli 50 maassa.

Viestintätoimistot liittyivät hiljakkoin Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton ala-osastoksi. Viestintätoimistoilla on oma johtoryhmänsä, jonka puheenjohtajana on Kaija Langenskiöld, Competence Communications Oy

VTL:n eettiset periaatteet