FM Tenhon Turun ja Seinäjoen toimipisteistä vastaa edelleen toimitusjohtaja Iina Åman.