Viestintäalan ammattiliiton hallitus käsitteli Turussa 31.8.2007 pitämässään kokouksessaan ajankohtaista työmarkkinatilannetta ja Viestinnän Keskusliitolle jätettäviä kirjatyöntekijöiden, sanomalehdenjakajien ja viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimusten muutosesityksiä.

Valtaosa sopimusten muutosesityksistä liittyy palkkaukseen. Liiton tavoitteena on alan palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaaminen. Tavoitteena on solidaarinen palkkaratkaisu. Palkkoja korotettaisiin euromääräisellä yleiskorotuksella, johon liittyisi prosenttiperusteinen vähimmäistaso. Paikallisesti sovittavien erien määrä tulisi olla vähäinen.

Työnantajapuolen näkemyksiin, joiden mukaan ns. siviilitalojen työaikakysymykset olisi nostettava neuvotteluissa esille, hallitus suhtautui kielteisesti. Myöskään sanomalehtien lisäilmestymispäiviin ei Viestintäliiton hallituksen mukaan ole syytä tehdä muutoksia.