Opetusministeriön selvityksen mukaan edellytykset DVB-H-lähetystoiminnan käynnistämiselle ovat olemassa nykyisen
lainsäädännön ja osapuolten omien tulkintojen pohjalta. Puuttumista osapuolten välisiin neuvotteluihin tekijänoikeusmaksuista ei selvityksessä esitetä.

Opetusministeriön selvitys pohjautuu televisio- ja
radiotoiminnasta annetun lain muuttamisen yhteydessä eduskunnan antamaan lausumaan, jossa se edellytti toimenpiteitä tekijänoikeuskysymyksissä olevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Selvityksessä tarkastellaan DVB-H-lähetystoiminnan tekijänoikeustulkintoja voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja esitetään yhteenveto tv-yhtiöiden ja oikeudenhaltijapuolen näkemyksistä. Selvitys osoittaa, että edellytykset DVB-H-lähetystoiminnan käynnistämiselle ovat olemassa nykyisen
lainsäädännön ja osapuolten omien tulkintojen pohjalta. Puuttumista osapuolten välisiin neuvotteluihin ei selvityksessä esitetä.

Selvityksessä tarkastellaan televisiotoiminnan kehitystä myös
DVB-H-lähetystoimintaa laajemmin ja esitetään arvioita siitä, miten televisio- ja radiotoiminnan monikanavaisuuteen ja lähetystoiminnan muutokseen liittyviä kehityspiirteitä mahdollisesti voitaisiin tukea lainsäädäntöratkaisuilla tekijänoikeuslaissa.

Lue selvitys