Yhtiö laajensi huhtikuussa Baltiassa elokuvien esitys- ja vuokraustoimintaa. Oppimateriaalien kesän 2006 yritysosto viimeisteltiin hankkimalla loppuosa unkarilaisen Lángin osakekannasta. Venäjällä ensimmäiset asiakkaat pääsivät R-kioskeihin kesäkuussa. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa hankittiin puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era.

Monipuolinen liiketoimintakokonaisuutemme tasapainottaa vaihteluita neljännesten välillä. Markkinatilanne useimmissa toimintamaissamme näyttää myönteiseltä, joten kasvumme jatkuu hyvänä myös loppuvuonna 2007, Syrjänen arvioi.

Tammi-kesäkuussa 2007 mediamainonta kehittyi useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa myönteisesti. Mainonta Suomessa kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan 7 %. Ilman vaalimainontaa kasvua oli 5 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi 8 %, mutta laski kaupunkilehdissä 2 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 23 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 4 % ja televisiossa 6 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2007 Hollannissa 2 %, mutta Belgiassa ja Unkarissa vain hieman alle 1 %. Tshekissä kasvua odotetaan 10 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä arvioidaan lisääntyvän 24 %. Verkkomainonnan arvioidaan kehittyvän kaikissa näissä maissa selvästi muuta mediamainontaa nopeammin.

Tammi-kesäkuussa SanomaWSOY:n liikevaihto nousi 7,3 % ja oli 1 408,0 (1 311,7) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä selvästi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,9 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 (24) %. Liikevaihdosta 50 (51) % tuli Suomesta, 45 (45) % muista EU-maista ja 5 (4) % muista maista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 186,9 (138,4) milj. euroon ja oli 13,3 (10,6) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 35,4 (1,7) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka koostuivat mm. ristikkolehtien ja maa-alueen myynneistä. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 151,5 (136,8) milj. euroa. Tulosta paransi hyvä kehitys Sanoma Magazinesissä, Sanomassa ja Rautakirjassa. Myynnin kasvun lisäksi liikevoittoa nosti maltillinen kulukehitys ja mm. joidenkin markkinointipanostuksien siirtyminen vuoden loppupuoliskolle.

SanomaWSOY:n osavuosikatsaus 2.8.2007