Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometrista, jota se tekee Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY) toimeksiannosta.

Vuonna 2006 kahdeksan prosenttia suomalaisista kertoi tuoneensa maahan piraatteja, nyt niin vastaa tehneensä neljä prosenttia. Piraattien ostaminen kotimaassa alentui vastaavasti neljästä prosentista kahteen.

Myös internetpiratismi vähentyi selvästi. Kun viime vuonna 21 prosenttia kertoi imuroineensa internettiin luvatta laitettuja aineistoja, nyt näin vastasi vain 15 prosenttia.

“Nuorimmat, 15-25 -vuotiaat vastaajat ilmoittavat selvästi muita
ikäluokkia useammin hankkineensa piraattitallenteita ja imuroineensa ja jakaneensa internetiin luvatta laitettuja aineistoja. Nuorillakin on kuitenkin nähtävissä sama trendi kuin muissa ikäluokissa: piraattitallenteiden ja erityisesti luvatta nettiin laitetun
materiaalin hankkiminen on vähentynyt selvästi”, toteaa Taloustutkimus Oy: tutkimuspäällikkö Tuomo Turja.

Ostaminen laillisista internetkaupoista on sen sijaan kasvanut. Kun
viime vuonna 24 % kertoi ostaneensa joko musiikkia, tietokonepelejä tai elokuvia laillisesta internetkaupasta, nyt näin kertoi tehneensä 29 % vastaajista.

“Tutkimustulos on iloinen uutinen kaikille niille, jotka pyrkivät
ansaitsemaan elantonsa tekemällä kulttuuria tai viihdettä,” sanoo
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien projektinjohtaja Lauri Kaira.
“Erityisen hienoa on, että nettipiratismin kasvu näyttää taittuneen.”

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) on kotimaisen kulttuurialan
ja sisällöntuottajien yhteistyöprojekti, joka toimii alan
toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Tekijänoikeusbarometri tehtiin osana Telebustutkimusta, jossa
haastateltiin puhelimitse viikolla 27 1001 henkilöä. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.